Studenica


Studenica je takođe vrsta kamena koja se danas veoma koristi u svim vrstama uređenja domova prirodnim kamenom. Njegova osnovna odlika jeste da nijanse u kojima se nalazi variraju od bele do sivo-plave. Debljina ovog kamena može da se nađe u rasponu od jednog do šest centimetara, a svoju primenu nalazi kako u uređenju eksterijera, tako i u uređenju enterijera.