Zidanik

prirodni kamen zidanik

Zidanik, kao što mu samo ime kaže koristi se isključivo za zidanje ograda, stubova, česmi, kamina, roštilja, podruma, bunara, potpornih zidova i drugih građevina.