Štanglice

ŠTANGLICE – širine od 3 – 7 cm Koriste se isključivo za zidna oblaganja enterijera i eksterijera.