Kamen za fontane

Kamen za fontane: prilikom izrada fontana, vrlo je važno izabrati kamen vrhunskog kvaliteta, koji će moći da opstane napolju na svim temperaturama i uz sve moguće spoljne uticaje. Danas se kao kamen za fontane najčešće koristi bigar ili već pomenuta siga, jer su se pokazali kao najdelotvorniji.