Prirodni kamen vrste

Zidanik

Zidanik, kao što mu samo ime kaže koristi se isključivo za zidanje ograda, stubova, česmi, kamina, roštilja, podruma, bunara, potpornih zidova i drugih građevina.

Suvi zid

Suvi zid: ovo je naziv za prirodni kamen različitih debljina, boja i dužina, koji je najveću primenu našao u pravljenju zidova u vašim domovima, ali i u pravljenju ograda, jer je snažan i postojan.

Kamen za fontane

Kamen za fontane: prilikom izrada fontana, vrlo je važno izabrati kamen vrhunskog kvaliteta, koji će moći da opstane napolju na svim temperaturama i uz sve moguće spoljne uticaje. Danas se kao kamen za fontane najčešće koristi bigar ili već pomenuta siga, jer su se pokazali kao najdelotvorniji.

Siga rezana

Siga je prirodni dekorativni kamen koji se u poslednje vreme sve više traži u arhitekturi. Koristi se uglavnom za izradu fontana i dekoraciju i oblaganje zidova. Dobar je zvučni izolator. Nastaje oko hladnih izvora i ima šupljikavu teksturu usled taloženja kalcita oko biljaka.

Prljavo bela

Prljavo bela: reč je o kamenu beličaste boje, koji je vrlo tražen jer se najjednostavnije uklapa sa ostalim bojama u svim domovima. Može se koristiti za dekoraciju enterijera i eksterijera, a često se nalazi u obliku pločica, pa je i jednostavan za ugradnju.